طراحی سایت خبری اکو ۲۴

 

موضوع سایت : سایت خبرخوان اقتصادی

آدرس سایت  : www.eco24.ir

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت خبری

طراحی جامعه مجازی پرسپولیس

perspolis

 

موضوع سایت : جامعه مجازی هوادارن پرسپولیس

آدرس سایت  : www.perspolis.in

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : جامعه مجازی

طراحی سایت شرکت پوشینگر

pomic

 

موضوع سایت : کارخانه تولید عایق های صوتی و حرارتی

آدرس سایت  : www.pomic.ir

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی فروشگاه اینترنتی نوین تل

novin

 

موضوع سایت : فروشگاه اینرتنتی محصولات پاناسونیک

آدرس سایت  : www.novintell.com

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : فروشگاه اینترنتی

طراحی سایت صنایع سنگ سپهر

Capture2

 

موضوع سایت : کارخانه تولید سنگ ساختمانی

آدرس سایت  : www.sepehrstone.ir

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی سایت معدن کائولن مارسار

Capture

 

موضوع سایت : معدن خاک صنعتی کائولن

آدرس سایت  : www.marsar.ir

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی سایت کارخانه سنگ شاهین اسلب

shahinslab

موضوع سایت : کارخانه تولید سنگ ساختمانی

آدرس سایت  : www.shahinslab.com

زبان سایت : انگلیسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی سایت کارخانه گچ سپید پاد

sepidpad

موضوع سایت : کارخانه تولید گچ سفید

آدرس سایت  : www.sepidpad.com

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی سایت کارخانه سنگ اصفهان اعلا

Capture

موضوع سایت : کارخانه تولید سنگ ساختمانی

آدرس سایت  : www.aala-stone.com

زبان سایت : چند زبانه

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی

طراحی سایت شرکت پولاد تجهیز ایرسا

iseco

 

موضوع سایت : شرکت فنی مهندسی

آدرس سایت  : www.ise-co.com

زبان سایت : فارسی

اقدامات صورت گرفته : ثبت دامنه ، ثبت هاست، طراحی سایت

نوع : سایت شرکتی